Regnskap

Systemvarsler

Innstillinger Systemvarsler definerer hvem som skal motta varslene i varslingsenteret  som ligger på funksjonsknapplinja øverst i bildet i Go.

Se også denne filmen om hvordan varslingssenteret fungerer

Meny > Innstillinger > Systemvarsler

"Send Systemvarsler" angir hvem som skal stå som standard mottaker av varslene fra denne klienten.

Hvis det er ønskelig å sende varsler til en andre enn den faste personen, kan det hakes av for "Tilordne systemvarsler til brukere etter kategori", og definere bruker på hver kategori.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse