Følg

Viderefakturering av kostnader

Det er mulig å viderefakturere kostnader som er tilknyttet prosjekt i bilagsføringen f.eks en leverandørfaktura eller reiseregning.

NB!Pr januar 2018 er det ikke mulig å viderefakturere bilagstypene bank, kontant og manuelt.

Fakturamåte på prosjektet må være "Timer og Kostnader".

Sett hake for "Legg ved kostnadssbilag til faktura" hvis bilagene som viderefaktureres skal være vedlegg til faktura ut til kunden.

 

I menyen Fakturaforslag er det mulighet til å filtrere på hva som skal faktureres ut denne gangen. Hvis valget er kun "Inkluder kostnader", så blir eventuelle timer liggende i fakturaforslag til senere fakturering.

Kolonne Kostnader viser sum totalt for alle bilag/kostnader som skal viderefaktureres prosjektet.

 

Ved å klikke inn på kostnadbeløpet vises bilagene beløpet gjelder. Kolonne "Legg ved faktura" viser om bilagene skal legges ved faktura som vedlegg.

 

Via "Korriger transaksjoner" kan et bilaget endres til "ikke- fakturerbar". Fakturaforslaget vil bli oppdatert.

 

Ved fakturering av kun kostnader (dvs ikke timer), så er det mulig å velge hvilken bilag som skal viderefaktureres ved å markere disse og trykke "Lag fakturautkast". Resterende bilag blir liggende igjen for  fakturering en annen gang.

 

Marker prosjektet du ønsker å fakturere å trykk "Lag fakturaforslag". I eksempelet under blir både utlegg og timer fakturert.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.