Time

Viderefakturering av prosjektkostnader

Kostnader som er ført mot prosjekt i bilagsføringen, kan viderefaktureres via menyen Fakturaforslag. 

Fakturamåte på prosjektet må være "Timer og Kostnader". Sett hake for "Legg ved kostnadsbilag til faktura" hvis bilagene som viderefaktureres skal være vedlegg til faktura.

 

I bilagsføringen registreres det hvilke prosjekt som fakturaen skal viderefaktureres til.

 

I menyen Fakturaforslag må filteret "Inkluder kostnader" være haket for. Ved å klikke inn på kostnadsbeløpet vises bilagene beløpet gjelder. 

Kolonne "Fakturavedlegg" viser om bilagene skal være vedlegg til faktura.Via "Korriger transaksjoner" kan bilaget endres til "ikke- fakturerbar". Fakturaforslaget vil bli oppdatert.

 

Ved fakturering av kun kostnader (dvs ikke timer), så er det mulig å velge hvilken bilag som skal viderefaktureres ved å markere disse og trykke "Lag fakturautkast" i menyen Fakturaforslag -> Kostnadsdetaljer. Resterende bilag kan faktureres senere.

 

Via menyen Fakturaforslag kan du fakturere timer som er ført på prosjektet samtidig med kostnader hvis ønskelig.Filtrene for dette må være avhuket. Trykk "Lag fakturautkast". Mer informasjon for videre fakturering finner du her.

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse