Regnskap

Føring av bilag i valuta

Se også denne video som viser hvordan du bokfører bilag i andre valuta i PowerOffice

Ved føring av bilag i valuta, hentes valutakurs fra bilagets eller konteringslinjens angitte posteringsdato. Kurs kan overstyres med inntil 6 desimaler.

Valutakursene i PowerOffice hentes fra Den europeiske sentralbank. Dagens valutakurser oppdateres i Go så snart disse blir publisert (ca kl 16.00). Go har støtte for alle valutaene Den europeiske sentralbank noterer. Bokføres bilag på dagens dato (før kl 16.00) eller fram i tid, benyttes sist oppdaterte kurs.

Konto, valuta og mva-kodebruken i eksemplene under er kun for visning av posteringslogikk og ingen fasit på hvilken konto, valuta og kode som faktisk bør benyttes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto, valuta og koder.

Det er implementert valideringsregler for logisk bokføring av bilag i valuta som ikke er bokføringsvaluta (NOK). 

Føring av reskontrobilag i valuta

Ved bokføring av leverandørfaktura, leverandør kreditnota og utlegg, angis valuta i bilagshodet. Dette gjør at hele bilaget blir postert i angitt valuta.

Reskontrobilag_i_valuta.png

Resultatet av posteringen blir slik.

Reskontrobilag_i_valuta_postering.png

Føring av manuelle bilag i valuta

Ved føring av manuelt, kasse, bank og årsavslutningsbilag, angis valuta i bilagshodet, men kan overstyres på linjenivå. Dette gjør det er mulig å bokføre et bilag med flere ulike valutaer.

Eksempel 1 (bankbilag): Faktura er utstedt i EUR der denne er innbetalt til bankkonto i NOK.

Bankbilag_innbetaling_EUR_NOK.png

Søk opp reskontroføringen fra fakturanummerfeltet. Go henter data fra reskontroføringen i feltene valuta, valutabeløp, kurs og beløp (i NOK). Det er kun mulig å overstyre valutabeløpet, i tilfelle kunde har delbetalt faktura.

Legg inn kreditering av bankkonto på neste linje i den valuta bankkonto føres i (NOK).

Legg inn eventuelt gebyr banken har tatt/tar i angitt valuta (NOK).

Legg til slutt inn rest som agio/disagio i NOK.

Kontering_innbetaling_EUR_NOK.png

Resultatet av posteringen blir slik.

Postering_innbetaling_EUR_NOK.png

 

Eksempel 2 (bankbilag): Faktura er mottatt i EUR der denne er utbetalt fra valutakonto i USD.

Bankbilag_ubetaling_EUR_USD.png

Søk opp reskontroføringen fra fakturanummerfeltet (angi søket med minus foran for å søke i leverandørreskontro). Go henter data fra reskontroføringen i feltene valuta, valutabeløp, kurs og beløp (i NOK). Det er kun mulig å overstyre valutabeløpet i tilfelle faktura er delbetalt.

Legg inn debitering av bankkonto på neste linje i den valuta bankkonto føres i (USD).

Legg inn eventuelt gebyr banken har tatt i angitt valuta (USD).

Legg til slutt inn rest som agio/disagio i NOK.

Kontering_ubetaling_EUR_USD.png

Resultatet av posteringen blir slik.

Postering_ubetaling_EUR_USD.png

Ønskes det ikke føring av agio/disagio når faktura og valutakonto er i samme valuta, kan bankføringens kurs (legges på egen konteringslinje) overstyres til samme kurs som matchet faktura.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse