Lønn

Sammenstillingsrapport

SAMMENSTILLINGSRAPPORT

Sammenstillingsrapport til ansatte finner du her:

Meny > Rapporter > Lønn > Sammenstillingsrapport. 

Sammenstillingsrapporten leveres til den ansatte iht leveringsmåte for lønnsslipp som er på ansattekortet til den ansatte. Sendes lønnsslipp med passordbeskyttelse vil det samme gjelde for sammenstillingsrapporten.

Rapporten kan sendes til en ansatt, ett utvalg ansatte eller til alle ansatte:

mceclip0.png

I rapporten er det drilldown funksjon for å se rapporten for den enkelte ansatte. Trykk på navnet til den ansatte og sammenstillinggsrapporten til den ansatte kommer opp:

 

Sammenstillingsrapporten til ansatt kan kjøres ut til PDF, excel og sendes til e-post via Del funksjonen.

 

 

Er det behov for å laste ned utvalgte eller alle sammenstillingsrapportene i en kjøring:

 

mceclip1.png

Det genereres da en pdf som inneholder de utvalgte sammenstillingsrapportene. Klikk på filen som genereres for å åpne.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse