Timeføring

Fleksitidsaldo

Ved nytt år blir ikke fleksitidsaldoen overført automatisk. Man må derfor overføre flekstidsaldoen ved årsskifte. Dette gjøres slik:


Meny > Innstillinger > Time > Timeinnstillinger > Fleksitidsaldo
.

Det er enkelt å overføre fleksitidsaldo på alle ansatte ved årsskifte. Vær oppmerksom på at denne overføringen bør gjøres etter at alle timer for fjoråret er ferdig registrert og godkjent. Har man etterregistreringer etter overføring, kan operasjonen likevel utføres på nytt.

I eksempelet under har den ansatte 248,36 timer i overtid 31.12.17. NB! Timeantallet vises i desimal.

 

Velg år og trykk "Overfør Fleksitid"

 

Her er fleksitidsaldoen overført fra 2017 til 2018. NB! Antallet vises i timer og minutter.

 

Her velges det at maks 100 timer kan overføres. 

 

Da er det maks 100 timer som blir overført selv om det i dette eksempelet var 248:22 timer.

Ved oppstart av GO, kan fleksitidsaldo legges inn manuelt via knappen "Legg til".

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse