Time

Fleksitidssaldo

Fleksitidssaldo

Meny: Innstillinger -> Time -> Timeinnstillinger-> Fleksitidssaldo.

Det er enkelt å overføre fleksitidssaldo på alle ansatte ved årsskifte. I eksempelet under har den ansatte 248,36 timer i overtid 31.12.17. NB! Timeantallet vises i desimal.

 

Velg år og trykk "Overfør Fleksitid"

 

Her er fleksitidssaldoen overført fra 2017 til 2018. NB! Antallet vises i timer og minutter.

 

Her velges det at maks 100 timer kan overføres. 

 

Da er det maks 100 timer som blir overført selv om det i dette eksempelet var 248:22 timer.

Ved oppstart av GO, kan fleksitidssaldo legges inn manuelt via knappen "Legg til".

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse