Mobil

Bruk av PDF-kvitteringer

Dersom du har mottatt PDF-kvittering på mail, er disse mulig å lagre for å bruke i Go Mobile appen. Dette gjøres på følgende måte:

Bruksanvisning for IPhone

 1. Åpne kvitteringen på mobilen
 2. Bruk del-ikonet: 3. Velg 'Kopier til PowerOffice':


 4. Appen åpnes. Legg til utlegg med knappen 'Nytt bilag'. Velg type utlegg og deretter kan du hente inn kvitteringen med PDF-knappen:


 5. Har du bare 1 kvittering tilgjengelig som PDF, blir denne automatisk valgt.

  Har du flere kvitteringer tilgjengelig, får du nå opp en liste som du kan velge fra. 
  Når en kvittering er brukt, vil denne forsvinne fra listen over tilgjengelige filer.

  Dersom du har valgt en kvittering fra Taxifix, Flytoget, SAS, Widerøe eller Norwegian vil PowerOffice Go tolke beløpet og fylle dette ut på utlegget.

 

Bruksanvisning for Android:
NB! Når dette gjøres må du være innlogget i GO mobil.

1. Åpne vedlegget på mailen på mobilen

2. Trykk på menyknappen med tre prikker 
mceclip0.png

 

3. Velg "Send inn filen"

mceclip1.png

4. Velg "Go Mobile". Når filen er importert i GO, så får du frem meldingen "Importert" i dette skjermbildet.

mceclip2.png

 

5. I appen velges "Nytt Utlegg" i menyene "Utlegg" eller "Reiseregning". Du kan også åpne et eksisterende utlegg.

6. Når "Nytt utlegg" er valgt så kommer kamera automatisk på. Trykk "tilbake" på mobilen dvs til høyre for Hjem-knappen.

7 . Du får nå tre valg. Trykk på Ikonet PDF

mceclip3.png

 

7. Merk dokumentene du ønsker skal være vedlegg og trykk "OK". 

mceclip4.png

 

7. Du kan nå se vedlegget som endel av utlegget. Du kan trykke på vedlegget for å se innholdet, og du kan utvidet bildet ved å dra i det.

mceclip5.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse