Regnskap

Direkteintegrasjon Sparebanken Sogn og Fjordane

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Før integrasjonen med Sparebanken Sogn og Fjordane kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for utfylling finnes i nettbanken. Banken sender ut avtale for signering i etterkant.

Alternativt kan banken kontaktes på e-post: bedrift@ssf.no De kan svare på eventuelle andre spørsmål vedrørende avtalen. 

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Sparebanken Sogn og Fjordane.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Sparebanken Sogn og Fjordane, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg Sparebanken Sogn og Fjordane som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_bank_Sparebanken_Sogn_og_Fjrodane.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse