Regnskap

Direkteintegrasjon Sparebanken Sogn og Fjordane

Status regnskapsgodkjente betalinger: FULLFØRT

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Før integrasjonen med Sparebanken Sogn og Fjordane kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for utfylling finnes i nettbanken. Banken sender ut avtale for signering i etterkant.

Alternativt kan banken kontaktes på e-post: bedrift@ssf.no De kan svare på eventuelle andre spørsmål vedrørende avtalen. 

Fra 07.09.21 vil det være mulig å autorisere betalinger i Go som regnskapsgodkjente betalinger (RgB) via bankintegrasjon med Fana Sparebank. Dette er ikke noe som bestilles i banken, men settes opp i Go etter eget ønske. Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Sparebanken Sogn og Fjordane, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Sparebanken Sogn og Fjordane som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Ved aktiv hake i boksen må alle betalinger ettergodkjennes i nettbanken.

  • Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Fyll inn konto for bankgebyr og trykk Ok.

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse