Lønn

Feriepengekjøring i Poweroffice - Tips & Triks !

Brukerveiledningen for feriepenger finner du her:

https://support.poweroffice.com/hc/no/sections/5570795574557-Feriepenger 

 

Vårt webinar om feriepenger finner du her:

https://youtu.be/9fKOQ4A3hOA 

 

Her er noen kjente feilsituasjoner:

 

Skatt på faste lønnslinjer (Lønnskjøringstype "feriepenger") ?

Når lønnstype "Feriepenger" er valgt vil det bli ingen skatteberegning på faste lønnslinjer. Det beregnes like vel vanlig skatt på lønnslinjer som legges til inne på lønnskjøringen i etterkant.

Det er mulig å endre fra skattetrekk "ingen skatt" til "tabell/prosent" på lønnslinjer inne i lønnskjøringen.

Les mer om dette her

 

Feil innstillinger for trekk?

Hvis ansatt har fastlønn og trekk i lønn for ferie i lønnskjøringen (lønnsart 101) har en unormal verdi, sjekk at du har valgt rett mal for trekk under Meny->Innstillinger->Lønnsinnstillinger->Feriepenger. 

Sjekk også hvis fastlønnet, årslønn og stillingsprosent.

 

Ansatt blir trukket skatt av feriepengene?

Årsaken kan være at den ansatte har kildeskattekort eller et tabellkort fra skatteetaten med 12-månederstrekk (f.eks tabell 7150 eller 7160). 

Se Skatteetatens oversikt trekktabeller her.

 

Den ansattes feriepengesaldo er lagt inn, men dukker ikke opp i lønnskjøring?

  • Sjekk om feriepengene er kjørt tidligere, dette kan sjekkes i feriepengelisten. 
  • Sjekk om det ligger flere åpne lønnskjøringer samtidig (status utkast), feriepengebeløpet kan være låst av en annen åpen lønnskjøring.
  • Sjekk hvilket år skyldig feriepengebeløp gjelder, det er bare feriepenger opptjent i foregående år som ikke er trekkpliktig. Trekkpliktige feriepenger legges inn med lønnsart 296. 

 

Ansatte uten arbeidsforhold som har feriepenger tilgode?

Hvis ansatt har sluttet, har feriepenger tilgode fra tidligere lønnssystem og mangler arbeidsforhold i Go kan dette løses ved å opprette arbeidsforhold på den ansatte av typen "Pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold". 

 

Beløpsfeltene under "Feriepenger til gode" på ansattkortet mangler verdier?

  • Årsaken kan være at feriepengene er overført til en åpen feriepengelønnskjøring som ligger med status utkast. For å få verdiene tilbake til ansattkortet må lønnskjøring fullføres eller lønnsutkastet slettes. 
  • Disse feltene kan ikke redigeres når feriepengebeløp er låst til en åpen lønnskjøring som ligger med status utkast. 

 

Trekk i lønn for ferie over 60 år overstiger feriepengebeløp over 60 år?

Hvis en ansatt har årslønn som overstiger 6G og det er valgt at feriepenger over 60 år skal begrenses til 6G kan beløp for "trekk i lønn for ferie over 60 år" overstige "feriepengebeløp over 60 år" i lønnskjøringen. Denne innstillingen defineres på ansattkort under fanen "lønn". 

 

Feilmelding ved bestilling skattekort?

Ved bestilling skattekort på arkivert ansatt kan denne feilmeldingen dukke opp i Go: "Kunne ikke lagre kontakt: Manglende fradragskode på skattefradrag. Manglende skattekort type.".

Løsning: Reaktiver ansatt fra arkivet og bestill skattekort på nytt. 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse