Quality

Rulle ut ny oppgave fra innstillinger til alle oppdrag og ut til fristliste


Ved opprettelse av nye oppgaver under Innstillinger - Quality - Oppgaveregisteret kan disse rulles ut på alle oppdrag allerede opprettet. Videre kan det tas stilling til om det skal planlegges på alle aktive oppdrag for den aktuelle oppgaven. 

Når oppgaven er opprettet og bruker trykker OK kommer en ny dialog hvor bruker kan ta stilling til om oppgaven skal rulles ut og settes aktiv på alle oppdrag under oppdrag. Velges dette alternativet settes oppgaven aktiv på alle oppdrag under Utkast og Aktiv, forutsatt at tjenesteområdet er aktivt. 

 

 

Dersom fanen for "frister" er fylt ut allerede under innstillinger skal brukeren også ta stilling til om den ønsker at planlegging skal foretas på alle oppdrag hvor aktuelt tjenesteområde er aktivt. Velges planlegging må det tas stilling til hvilket år og dato planleggingen skal foretas for. Velges dette vil oppgaven bli planlagt på de aktive oppdragene som har tjenesteområdet aktivt for året som er oppgitt og fra dato angitt. 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse