Generelt om PowerOffice

Fraværsmelding i chat

Det er mulig å legge inn en fraværsmelding i Go, både på web og i appen, som vil vises i chatten.

Web

Fraværsmelding på web opprettes via profil-ikonet:

Her defineres første og siste dag i fraværsmeldingen, klokkeslett og egendefinert fraværstekst. Dersom klokkeslett ikke settes, vil fraværsmeldingen startes kl 00.01 og avsluttes kl 23.59. 

Ved dagsfravær må klokkeslett settes.

Når en fraværsmelding er aktiv, vil navnet på knappen endres fra "Fraværsmelding" til "Fraværsmelding på" for å enkelt kunne sjekke om man har en aktiv fraværsmelding. Man kan også enkelt slå av fraværsmeldingen.

 

Dersom du har aktivert en fraværsmelding, vil du se dette i chatten slik:

Dersom en annen bruker har aktivert fraværsmelding, vil du se dette i chatten slik:

 

Mobil

Fraværsmelding i appen aktiveres via profilinnstillingene:

Fraværsmeldingen aktiveres og deaktiveres via denne knappen:

 

Her legger man inn dato, klokkeslett og melding - likt som på web:

Fraværsmelding på web og mobil er synkronisert, slik at dersom fraværsmeldingen aktiveres fra web, vil oppsettet speiles i appen og omvendt.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse