Generelt om PowerOffice

Forbruksoversikt

Under Innstillinger | System | Abonnement | Forbruk er det en fin oversikt over forbruket på klienten. 
Her vises forbruket fordelt per måned i året, eller en kan se på forbruket over en lengre periode. Dersom prisene har endret seg i valgt periode, vil kolonnen "pris" vise en gjennomsnittspris for perioden. Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse