Lønn

Skatteregel for Svalbard eller Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis

 

Skatte- og avgiftsregler for Svalbard og Jan Mayen gjelder for personer som:

  • er bosatte på Svalbard og mottar lønn og andre ytelser for arbeid eller pensjon
  • ikke er bosatt, men har et sammenhengende opphold over 30 dager og mottar lønn eller andre ytelse for arbeid

Det skal foretas skattetrekk i alle utbetalinger av lønn; også i feriegodtgjørelsen, lønn i ferien og lønn i desember. Det gjelder egne skattesatser.

Svalbard og Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis hører under arbeidsgiveravgiftssone 5 (0 %).

Det må tas stilling til om oppholdet er fast eller midlertidig, og om bedriften har krav om å opprette egen virksomhet/underenhet eller ikke.

 

Les mer om dette i veiledningen til a-meldingen

 

1. Skatte- og avgiftsregelen for "Svalbard" eller "Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis"

"Svalbard" eller "Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis" kan legges inn under lønnsinnstillingene

 

Alle ansatte vil bli foreslått med denne skatteregelen ved oppretting av nye arbeidsforhold. Skatteregelen som står i lønnsinnstillingene vil være standard skatteregel for nye arbeidsforhold som opprettes, (men andre skatteregler kan velges).

Skatteregel vises for den enkelte ansatte i eget felt på arbeidsforholdet:

 

Feltet for skatteregel er tilgjengelig på lønnsartene i lønnsutkastet. Alternativ kolonne for skatteregel kan hentes frem i lønnskjøringen:

 Det er mulig å endre skatteregelen i lønnskjøringen ved å klikke inn på lønnslinjen.

 

Det er mulig å kombinere skattereglene i samme lønnskjøring. Dette kan for eksempel være ved periodevis opphold hvor deler av lønna er opptjent på fastlandet, og andre del er opptjent på "Svalbard" eller "Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis". 

 

I rapporten "arbeidsforhold" kan kolonne for skatteregel hentes frem. 

 

 

2. Rapportering av opphold for personer som ikke er bosatt på Svalbard eller Jan Mayen

Rapportering av opphold gjøres på den ansatte. Sett på haken for "Rapporter opphold Svalbard / Jan Mayen og de norske bilandene" og en ny fane vil vises under "Ansatt"-fanen.

 

Område, periode og ID må rapporteres i løpet av oppholdet.   

 

3. Feriepenger uten arbeidsgiveravgift

På ansattkortet kan det velges om arbeidsgiveravgift skal beregnes på avsetning av feriepenger eller ikke. Haken er default av (arbeidsgiveravgift blir beregnet på feriepengeavsetning) 

Screenshot_17.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse