Quality

Rulle tilbake en oppgave fra oppdrag med tilhørende ikke-utførte frister

 

Når en tidligere aktiv oppgave settes inaktiv under innstillinger er det nå mulig å få oppgaven bort fra oppdrag under "Utkast" og "Aktiv". Der det er utarbeidet frister tilknyttet oppgaven kan disse slettes samtidig. 

Ved å fjerne haken for "aktiv" på en oppgave og trykker OK, kommer en dialog som gir mulighet til å  fjerne oppgaven fra oppdrag som ligger under Utkast og Aktiv. På de aktive oppdragene kan det også tas stilling til om etablerte "ikke-utførte" frister samtidig skal fjernes.  
Settes hake for å fjerne frister, vil systemet fjerne de frister som har forfall etter oppgitt dato, og som har status "ikke-startet". 


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse