Quality

Automatisk statusendring på frister


Det er mulig å la systemet sette status på frister når det utføres arbeid på klienter i Poweroffice GO. 
Muligheten gjelder i dag kun for partnerbrukere som kjører lønn på klienter knyttet til partner ved partnerkode. 

Knytte handling opp mot oppgave

Det er på oppgaven beslutningen om en prosess skal endre status foretas. Det hakes ut "oppdater frister automatisk" og legger inn ønsket handling: 

 

Den valgte handlingen vil følge med oppgaven ut til Oppdrag og Frister. Systemet vil sjekke om handlingen har funnet sted på klienter i Go og oppdatere fristens status. 


Ta bort automatisk handling på et enkeltoppdrag

Når under Oppdrag og det ikke er ønskelig at frister oppdateres automatisk på et enkeltoppdrag kan dette velges bort på aktuelt oppdrag. Fjern haken bak "Relatert handling  - i bruk" og denne prosessen vil ikke bli kjørt på aktuelt oppdrag. 
Det er ikke nødvendig å fjerne haken der kunden ikke benytter Poweroffice Go. Ta bort automatisk handling på en enkeltfrist:

Det er mulig å fjerne den automatiske handlingen på en enkeltfrist. Dette gjøres på ved å fjerne haken for "I bruk" på fristdialogen:

 

  

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse