Quality

Oversikt "automatiske handlinger" på Lønn kjørt i Go


Automatiske handlinger - er prosesser som er satt i system og som systemet følger med om blir utført på en klient i Go. Når handlingen finner sted, utfører systemet arbeidet med å oppdatere frist tilhørende aktuell kunde og som har tilknyttet handlingen til oppgaven. På denne måten kan Bruker arbeide på en klient og se at fristlisten oppdateres automatisk. 
På et senere tidspunkt vil dokumentasjon av utført arbeid komme med opp på frist. 

Følgende automatiske handlinger har vi på lønnsområdet:
"Lønnskjøring"
" Sendt A-melding"


Handlingen "Lønnskjøring"


Når en partnerbruker kjører lønn på en klient i Go får den valg om å identifisere hvilken frist som skal oppdateres ved godkjenning av lønnen. I godkjenningsdialogen vil det ligge et felt som viser forslag til frist som skal oppdateres: Systemet vil da sørge for at fristen som velges blir oppdatert med status "fullført" når lønnen har status "godkjent":Samtidig som fristen oppdaterer status tar systemet med Lønnsjournalen med som dokumentasjon på utført arbeid. 

Frist får følgende historikk påført etter at status er satt: 

 

Frist oppdatert med dokumentasjon fra utført lønnskjøring på klient:

Reversering av en lønn som er automatisk oppdatert

Dersom en automatisk oppdatert Lønnskjøring blir reversert, settes status på frist tilbake til
"ikke startet" og historikken på fristen viser at lønnen er reversert. Dokumentasjon blir ikke påvirket av denne handlingen men vil ligge der til noen fysisk sletter den ved behov. 


Automatisk handling "Sendt A-melding"

Når en lønn kjøres på en klient i Go av en partnerbruker og det foreligger en oppgave på partners fristliste tilknyttet handlingen "A-melding" vil systemet sette status på fristen automatisk når A-meldingen på en lønnskjøring er sendt inn og har status "godkjent". Systemet oppdaterer ikke a-meldingsfrist dersom a-meldingen sendes inn på annen måte enn ved lønnskjøring, da må bruker sette status selv. 

Når lønnskjøring har status "godkjent" og a-melding (A03) har status "godkjent":

Blir frist med handlingen "Sendt A-melding" oppdatert med status og kommentaren tar med seg hvilket lønnskjøringsnummer handlingen ble utført på: 
Historikken på fristen oppdateres med ny status, hvilken bruker som har utført handlingen på klienten og hvilken lønnskjøring det gjelder:


Dersom en lønn reverseres, så reverseres også status på oppgaven vedrørende handlingen "Sendt A-melding" tilsvarende:

Status på frist settes tilbake til "ikke startet" med kommentar at lønnskjøringen er reversert:


Historikken på fristen oppdateres med med samme informasjon:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse