Generelt om PowerOffice

Opprettelse og endring av stedfortreder

Meny > Brukere > Stedfortreder

Dersom du skal opprette en stedfortreder for deg selv, trenger du privilegiet "Administrer egne stedfortredere".

Dersom du skal opprette en stedfortreder for andre brukere enn deg selv, trenger du privilegiet "Administrer stedfortredere".

Trykk på "Legg til stedfortreder" for å opprette en ny stedfortreder. Velg så fraværende bruker, stedfortreder og tidsperiode. Du vil få opp en infotekst som forteller om hvor mange klienter den fraværende bruker er bilagskontrollør på, og stedfortreder vil ved opprettelse bli satt som stedfortreder i bilagsgodkjenningen på alle aktuelle klienter.

Les artikkelen som omhandler funksjonalitet rundt stedfortreder for å lære mer om delegering av tilganger i stedfortrederperioden.

Frem til første dato i stedfortrederperioden er det mulig å slette en stedfortreder, og å endre hele datointervallet. Når en stedfortredelse har passert oppstartsdato er det kun mulig å endre sluttdatoen.

Det er ikke mulig for en fraværende bruker å være stedfortreder for en annen bruker i samme tidsperioden som hen selv er fraværende. Likeså er det ikke mulig å registrere en bruker som er registrert som stedfortreder for en annen bruker, som fraværende i samme tidsperiode.

Dersom partnerklienten har Quality, vil du ved opprettelse av stedfortreder få et varsel med spørsmål om endring av frister. Varselet inneholder en link til fristlisten i Quality, filtrert på fraværende bruker og datointervall for fravær. Dermed kan man enkelt delegere frister i samme slengen, hvis det er ønskelig.

Brukeren som er satt som stedfortreder vil ved opprettelse, endring og sletting av stedfortredelse få et varsel med informasjon, samt en link til stedfortrederoversikten.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse