Byrå - Klient Admin

Importer klienter

Meny > Klient admin > Klienter

 

 

Funksjonen importert klienter kan brukes av partnere for hurtig opprettelse av én eller flere klienter i Go, basert på oppsettet til en eksisterende klient. Dersom organisasjonsnummeret som brukes i importfilen tilhører en klient som allerede eksisterer i Go, vil det ikke bli opprettet en ny klient, men eksisterende klient vil bli oppdatert med informasjonen fra excel-filen. Siden klienten eksisterer vil den ikke arve oppsettet til mal-klienten, det fungerer kun ved nyopprettelse av klienter.

Filbeskrivelse finnes her.

Eksempelfil finnes her.

Følgende innstillinger vil bli kopiert fra malklienten og over til nye klienter: 

  • Rolleoppsett
  • Kontoplan
    • OBS: endringer i mva-oppsett på kontoer og haker for påkrevd prosjekt/avdeling kopieres ikke
  • Aktiviteter
  • EHF-innstillinger (ikke aktiveringshaken for mottak av EHF, den må settes manuelt, men informasjon om kontaktperson kopieres)
  • Profileringsmaler
  • Altinn datasystem og passord

Det er ikke mulig å velge å kopiere bare noen punkter over til ny klient, alt følger med. I importfilen kan man legge inn firmaopplysninger, definere abonnementsadministrator, varslinger, brukere, tilganger, bankkontoer og oppsett for betalingsgodkjenning.

Det er viktig at ingen av kolonneheaderne i filen fjernes, selv om det ikke ligger verdier i feltene under. Det vil medføre at importen feiler.

Vi anbefaler at man tester importen på én klient for å sikre at man oppnår ønsket resultat, før man setter i gang med masseimportering.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse