Generelt om PowerOffice

Innføring i stedfortreder

Meny > Brukere > Stedfortreder

Stedfortreder er en funksjonalitet som per i dag er forbeholdt partnerklienter i Go.

For å få tilgang til stedfortreder må bruker ha minst ett av privilegiene avbildet under i rollen sin; "Administrer stedfortredere" eller "Administrer egne stedfortredere".

Administrer stedfortredere betyr at bruker har tilgang til å registrere og redigere stedfortredere på alle brukerne til partnerklienten.

Administrer egne stedfortredere betyr at brukeren kun har mulighet til å registrere og redigere stedfortreder for seg selv. Bruker kan likevel se alle stedfortredelser som er opprettet, men kan ikke endre på andre enn sine egne.

 

Funksjonaliteten kan benyttes for korttids- og langtidsfravær, men er ikke tenkt som en funksjon for permanent erstatning av medarbeidere som slutter.

Stedfortreder fungerer som følger:

 • Man definerer fraværende bruker
 • Man definerer stedfortreder
 • Man definerer tidsperiode for fraværet
 • Stedfortreder vil fra første dato i fraværsperioden bli registrert som bilagskontrollør på alle klienter som er registrert under partners partnerkode, som fraværende bruker opprinnelig var satt som kontrollør på
  • Varslinger tilknyttet bilagsgodkjenning overføres automatisk til stedfortreder
  • Bilag som allerede ligger til godkjenning hos fraværende bruker, men som ikke er godkjent ved fraværets startdato, blir automatisk overført til stedfortreder - og omvendt når fraværsperioden er over
 • Dersom stedfortreder ikke har tilgang til en eller flere klienter, vil det bli opprettet en midlertidig brukertilgang på aktuelle klienter, med samme rolle som fraværende bruker har
 • Dersom stedfortreder allerede har tilgang til en eller flere klienter, men med en annen rolle enn fraværende bruker, vil stedfortreders privilegier oppdateres slik at hen får tilgang til alt hen opprinnelig hadde tilgang til på klienten(e), samt alt som fraværende bruker har tilgang til. Det vil altså bli en kombinasjon av to roller.
  • Stedfortreder vil aldri miste privilegier på en klient i slike tilfeller, bare få flere
  • Vær oppmerksom på at dette kan føre til at en stedfortreder får utvidede rettigheter på enkelte klienter i fraværsperioden.
 • Når fraværsperioden er over, vil alle innstillinger og privilegier tilbakestilles til slik det var før
 • NB! Dersom fraværende bruker settes som bilagskontrollør på nye klienter etter at stedfortredelse er opprettet, vil ikke stedfortreder automatisk settes som kontrollør på de klientene. Det er fraværende brukers innstillinger på det tidspunktet hvor stedfortredelse opprettes som blir videreført til stedfortrederen.

Stedfortrederfunksjonen fungerer i første omgang altså kun for bilagsgodkjenning nede på kundenivå, og vil ha mangler på mobilapp.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse