Quality

AML - Dokumentbehandling og lagring


Lovverket bak Anti-Hvitvaskning er meget strengt. Det er ikke lovlig å slette oppslag som er foretatt, derfor er dette ivaretatt ganske strengt inne i Go. 

AML-dokumenter på et oppdrag

Oppslag foretatt fra et oppdrag blir automatisk tilknyttet Kunden bak oppdraget. De legger seg under Kartleggingssteget som PDF dokumenter, samtidig som de ligger under mappen "Oppdragsdokumentasjon" under steget Dokumentasjon. 

Ved nye søk presenteres disse som versjoner, hvor versjonshistorikken kan åpne de tidligere versjonene av samme type søk. Disse kan åpnes via versjonskolonnen eller via historikk-kolonnen: Historikkføring 

Dersom en sletter PDF-versjonen av søket, enten under kartleggingssteget eller under steget Dokumentasjon, vil fortsatt historikken på Oppdraget og historikken på Risiko vise at søket er foretatt og kan også åpnes derfra. 

I visningen under er dokumentet "Eierkart" fjernet som PDF-dokument, men ligger fortsatt under Historikken til Risiko og under Historikken til Oppdraget. Begge plasser kan en trykke på dokumentnavnet og laste dokumentet ned. Dokumentbehandling

Et AML-dokument er delvis låst for redigering av Bruker. Det er mulig å sette egenskapene Tjenesteområde og Oppgave under steget Dokumentasjon, via Alternativer og valget Egenskaper, mens egenskapene navn, år og periode er låst for redigering:Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse