Quality

AML - Søk om Folkeregistrerte opplysninger


Det anbefales å ha tilgang til folkeregistrerte opplysninger når foretar AML-søk på person.
Oppslagene får da følgende tillegg:

  • Fødested
  • Alle statsborgerskap
  • Folkeregistrert adresse, nåværende og tidligere adresser
  • Bosituasjon, inkl antall beboere registrert på adressen
  • Kjønn

Dette kan hjelpe ved analyse av personen og dens omgivelser. 


Søke etter at abonnementet er aktivert

Inne i portalen ligger det en bra forklaring over fremgangsmetoden, både på søket via altinn og hvordan delegere rettighet til BankID i etterkant. Denne ligger presentert under punktet "Hjelp" og valget "vanlige spørsmål (FAQ):

 


Søke mens venter på aktivering av abonnement

Her beskrives en kortversjon av fremgangsmåten:

Søk om tilgang: 

1. Bruker med rettigheten "Begrenset signeringsrett" logger inn i altinn under den klienten som skal foreta Anti-Hvitvaskingssøk.

2. Hent frem skjemaet RF-1514 Søknad om folkeregistrerte opplysninger og fyll ut

3. Velg Rettighetspakken Privat virksomhet uten folkeregistrerindentifikator 

4. Send inn søknaden

 


Delegering av tilgang

Her anbefales det å følge retningslinjene som ligger forklart inne i Portalen din hos Kundesjekk. Kan være den første tingen som gjøres etter at portalen er aktivert. 

For å sjekke at tilgangen er kommet på plass, ta opp et personsøk og se at det er grønn tekst til høyre: 


Er teksten orange kan det være at det tar litt tid før systemet er oppdatert, normalt går dette automatisk og veldig raskt. Det kan også være at det er foretatt feil ved tildelingen. 


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse