Quality

AML - Eierkart og Mediasøk i Kundeportalen


Din kundeportal gir deg mulighet til å foreta søk på eierstruktur og oppslag i sosiale medie på en organisasjon og eller person. 
Dette er oppslag som er nyttig ikke bare for dere i forbindelse med analyse av Risiko på et oppdrag, men noe som dere som godkjente oppslagssøkere kan tilby videre til deres kunder som har behov for å foreta slike undersøkelser før avtaler inngås. 

Eierkart

Når et organisasjonsoppslag foretas, tar vi med et PDF eierkart på nivå 3 på organisasjonen det søkes på automatisk. 

Dere kan foreta egne eierkartsøk, og selv utvide eller begrense visningen. Dette foretas under Oppslag - EierkartAnbefales å lese hvordan ulike risikoer blir presentert i kartet. Kartet vil gi signaler om utenlandske eierskap, aksjesammensetningen (A-b aksjer ol), Reelle rettighetshavere og om fere andre viktige faktorer. 

Dersom eierkart slås opp manuelt, må det lastes ned i PDF format og lagres manuelt i Quality eller på Kundekortet. 


Mediesøk

Denne ligger ute i portalen i en "betaversjon", altså ikke feridg utviklet og er derfor per dags dato gratis å benytte. Legg inn navn på person eller selskap og foreta søk. Rapporten som mottas viser antall treff totalt, og hvor mange som er å anse som mulige risikofylte treff. Rapporten kan lages PDF av som kan lastes ned og tas med inn som dokumentasjon på undersøkelse til Quality. 
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse