Quality

AML - KAR-oppslag Kontonummer


Som ledd i hvitvaskingsarbeidet kan det foretas kontroll av hvem som er eier av en konto inne i Kundeportalen. Dette forutsetter at det tegnes eget abonnement, noe som foretas inne i portalen. 
Når abonnementet er aktivt kan det foretas oppslag på organisasjon/person og kontonummer, og systemet foretar en kontroll på at kontonummeret faktisk tilhører oppgitt organisasjon/person. Oppslaget kan tas ut i pdf og vedlegges som dokumentasjon. 

Mulige bruksområder: 
- kontroll av konto ved nyansettelser, eller ved skifte av konto på ansatt

- kontroll av konto ved skifte av kontonummer på mottatte faktura eller andre utbetalinger

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse