Quality

AML: spørsmål og svar


Nedenfor her vil spørsmål som stilles av brukere legges inn og besvares slik at løsning kan hjelpe andre:

Spm: Må mottaker av Egenerklæring fylle ut Epost og Telefonnummer på personer som er oppgitt?

Svar: Alle felter som er markert med rød * må fylles ut av mottaker av Egenerklæringsskjemaet. 

 

Spm: Hvordan kan jeg sende link til egenerklæringen på nytt?

Svar: Det er mulig å sende linken på nytt via arkivet og søket foretatt på Kunden: 
Trykk på "Egenerklæring" og to valg kommer frem: Redigering og Kopier link

Spm: Kan jeg utsette fristen for utfylling av egenerklæringen?
Spm: Kan jeg avbryte en egenerklæring når den er sendt men enda ikke signert?

Svar: Gå på arkivet og aktuelt søk, trykk på Egenerklæring og du får følgende valg: 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse