Quality

AML: spørsmål og svar


Nedenfor her vil spørsmål som stilles av brukere legges inn og besvares slik at løsning kan hjelpe andre:

Spm: Må mottaker av Egenerklæring fylle ut Epost og Telefonnummer på personer som er oppgitt?

Svar: Alle felter som er markert med rød * må fylles ut av mottaker av Egenerklæringsskjemaet. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse