API

Bytte fra gammel factoring-løsning til en API-basert løsning

Per 31.12.23 vil vi ikke lengre støtte den gamle filbaserte factoringløsningen.

 

Alle kunder og factoringselskaper vi har på gammel løsning fikk beskjed om dette i januar 2023, og det vil bli sendt ut en oppfølgingsmail i oktober/november. 

Noen kunder begynner nok allerede nå og tenke på overgang og da kommer det kanskje spørsmål inn til support rundt hvordan dette gjøres i Go.

  • Først ferdigstiller kunden faktureringen sin og sender alle batcher inn til factoringselskapet via gammel løsning. 
  • Deretter avslutter de gammel løsning i factoringinnstillingene
  • Så kan de aktivere utvidelsen for factoring via API
  • Det er viktig at det ikke genereres faktura som skal sendes via factoring i tidsrommet mellom at batchene er sendt i trinn 1 og at utvidelsen er opprettet.

Per i dag har ikke Nordea en API-basert factoringløsning, så de kundene som bruker gammel løsning der må enten gå over på Iizy sin Nordea-variant via API, eller så må de vurdere å bytte tilbyder.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse