Generelt om PowerOffice

Funksjonen support-filer under innstillinger

Beskrivelse av funksjonalitet

I situasjoner der det er behov for å ta kontakt med support hos Poweroffice, så kan det også være nødvendig å utveksle filer med potensielt sensitivt innhold (A-meldinger, remitteringsfiler osv.) for å løse saken.

 

For å ivareta krav til loggføring og sikker overføring, så er det laget en egen funksjon for dette under meny - innstillinger på hver enkelt klient i Poweroffice.

 

Hvor finner jeg support-filer?

Alle som har tilgang til meny - innstillinger på en klient, vil kunne se dette menypunktet. Det er tilstrekkelig med lesetilgang til innstillinger:

 

Her kan du laste opp alle filtyper, og de blir da tilgjengelig for en support-konsulent hos Poweroffice.

Etter opplasting vil filen(e) være tilgjengelige i maks 30 dager før de slettes automatisk:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse