Lønn

AGA-regel "Økonomiske vanskeligheter"

Foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter må bruke arbeidsavgiftsregel "Økonommiske vanskeligheter". Med aga-regelen "økonomiske vanskeligheter" beregnes og rapporteres det 14,1 % aga etter at det årlige fribeløpet er brukt opp, - uavhengig hvilken sone virksomheten er tilknyttet.

Det er selskapet selv som skal vurdere om de er i økonomiske vanskeligheter. Vurderingen gjøres ut fra sist avlagte årsregnskap, og en slik vurdering gjøres som regel i forbindelse med generalforsamling. Dersom regnskapet viser at selskapet anses å være i økonomiske vanskeligheter, skal aga-regelen benyttes fra første rapportering etter dato for avlagt årsregnskap,  

Les mer hos Skatteetaten her.


(Regelen økonomiske vanskeligheter fungerer forøvrig på samme måte som sektorunntatt aktivitet, men rapporteres særskilt. Frem til 31/12-22 ble økonomiske vanskeligheter rapportert som "sektorunntatt aktivitet".)

Er det årlige fribeløpet brukt opp, skal det stå kr 0,- i feltet for tilgjengelig fribeløp.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse