Lønn

Innstilling ved økonomiske vanskeligheter (AGA sone)

Økonomiske vanskeligheter

Per dags dato skal arbeidsgivere som er i økonomiske vanskeligheter anvende beregningskoden «sektorunntatt aktivitet». Dette medfører at det er vanskelig for Skatteetaten å fremskaffe en oversikt over arbeidsgivere som innrapporterer at de er i økonomiske vanskeligheter.

Det er derfor opprettet en ny arbeidsgiveravgiftsregel "økonomiske vanskeligheter". Den fungerer på samme måte som sektorunntatt aktivitet, men rapporteres særskilt.
mceclip0.png
(Frem til og med 31.12.2022 blir det med denne innstillingen rapportert som "sektorunntatt aktivitet".)
Les mer hos Skatteetaten her.

 

OBS - 

Innstillingen Økonomiske vanskeligheter medfører AGA beregnes til 14,1% uavhengig hvilken sone virksomheten er tilknyttet.  Feltet tilgjengelig må også fylles ut. Hvis hele fribeløpet er brukt opp, så skal det stå 0 kr her. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse