Finans

Dobbel godkjenning av betalinger

Det er mulig å aktivere dobbel godkjenning av betalinger i Go. Det gjøres i innstillingene på hver aktuelle bankkonto:

Meny > Innstillinger > Bankkontoer > (velg konto) > Tjenester

Merk! Aktivering og deaktivering av dobbel godkjenning kan kun gjøres av en bruker med administratortilgang til klienten.

Merk! Go støtter for øyeblikket kun dobbel godkjenning av betalinger på web. Dersom haken for dobbel godkjenning aktiveres, vil det ikke være mulig å godkjenne noen betalinger for aktuell bankkonto i appen. Vi jobber med mobilstøtte og vil gi beskjed når dette er på plass.

Dobbel godkjenning av betalinger kombinert med regnskapsgodkjente betalinger

Dersom man kombinerer dobbel godkjenning med RgB, er det viktig å være oppmerksom på at begge godkjennere må ha betalingsfullmakt i banken. Begge godkjenneres personnumre sendes med betalingsfilen til banken og dersom en eller begge mangler riktige kontofullmakter, vil betalingen bli avvist. Det skal være mulig å kombinere dobbel godkjenning med RgB også på kontoer som ikke har krav om dobbel godkjenning. I slike tilfeller er det kun krav om at en av godkjennerne har betalingsfullmakt på konto (unntaket er banker tilknyttet SDC, som krever at begge godkjennere har fullmakt uavhengig av kontooppsett. Dette gjelder alle bankene i Lokalbank Alliansen, Næringsbanken og Cultura Bank. Dette er også et krav hos DNB).

 

Dobbel godkjenning av betalinger kombinert med ettergodkjenning i nettbank

Dersom man kombinerer dobbel godkjenning med ettergodkjenning i nettbanken, vil man likevel måtte godkjenne betalingen i nettbanken - selv om den godkjennes av to brukere i Go. Dette alternativet kan brukes dersom man ønsker 3 godkjennere, 2 i Go og 1 i nettbanken. Denne kombinasjonen sender ikke med noen personnummer i betalingsfilen, så dersom kontoen krever to godkjennere, vil man måtte godkjennei nettbanken i tillegg.

 

Det er mulig å legge til en alternativ kolonne i kontooversikten som gir deg en rask oversikt over hvilke kontoer som har dobbel godkjenning aktivert:

Fast godkjenner

Meny > Innstillinger > Bankkontoer > Godkjennere

Det er mulig å definere at en bruker skal være fast godkjenner på en konto med dobbel godkjenning aktivert. Dette gjøres i dialogen for opprettelse eller redigering av godkjenner. Fast godkjenner vil si at alle betalinger godkjennes av denne brukeren, enten i første eller andre ledd. Det er kun mulig å sette opp én fast godkjenner per konto.

Ny fane i betalinger

Meny > Betalinger > Andre godkjenning

Dersom dobbel godkjenning er aktivert på minst èn konto på klienten, vil det komme en ny fane i betalingsmenyen som heter "Andre godkjenning". Her legger betalingene seg på flyt etter at de har blitt godkjent første gang. I dette bildet kan man andregodkjenne betalinger, avvise dem eller videresende dem. Betalingene sendes først til banken etter at de har blitt godkjent fra denne fanen.

Varslinger

Når en eller flere betalinger sendes til andregodkjenning vil bruker/brukere som er definert som andregodkjenner få et varsel. Varselet vil presenteres som en samlet summering av alle betalinger som ligger i listen over "mine oppgaver" for hver bruker. Det vil si at man ikke får separate varslinger for hver eneste betaling, men man får ett enkelt varsel med en teller som forteller hvor mange betalinger som venter på brukers godkjenning. Selv om man bare får ett konkret varsel, vil tallsymbolet tilknyttet varslingene være oppdatert til en hver tid.

Dersom en betaling ligger til godkjenning hos flere brukere samtidig, vil den automatisk forsvinne fra lista til alle andre godkjennere så snart førstemann til mølla har godkjent.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse