API

Iizy fakturaintegrasjon - Factoring

  • Hvis det er lagt til en integrasjon mot Iizy fakturaintegrasjon så fungerer denne litt annerledes. Her fakturerer kunden selv kundene, men da med forhåndsbestemte profileringsmaler med nr/tall foran. Når disse malene brukes så henter Iizy integrasjonen fakturaene som er sendt og sender de så videre til et Factoring selskap. Factoring funksjonen i Go er da ikke i bruk, og hake på kundekort skal ikke vises, men om den gjør det har ingen funksjon. (kan være der hvis Factoring har vært aktivert tidligere).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse