Nyheter i Go

Nyheter uke 38

Finans

Til info, bankfusjoner:

  • Helgen 23.-24. september fusjonerer Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank og blir til Trøndelag Sparebank. Utbetalingstjenesten endrer navn automatisk og BIC/SWIFT for kundene som tidligere hadde Åfjord Sparebank vil bli oppdatert. Ut over det vil man ikke oppleve noen endring i Go.
  • Helgen 23.-24. september fusjonerer SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Det blir ingen endringer i utbetalingstjeneste siden begge ligger under SpareBank1 i dag. Kunder av SpareBank 1 Søre Sunnmøre vil få BIC/SWIFT oppdatert automatisk. Ut over det vil man ikke oppleve noen endring i Go.

 

Regnskap

Ny funksjonalitet

  • Forholdsmessig fradrag kan nå opprettes på K-koder (mva-koder for kompensasjon).
  • Implementert avdelingsfilter i rapport for mva-spesifikasjon og mva-spesifikasjon per transaksjon.
  • Implementert visning av «Sum valgte» i hovedboken.
  • Det er laget ny bilagstype for avregning i bilagsføring. Ved bruk av bilagstypen avregning kan man registrere bilag mot kundereskontro fra bilagsføring. 
  • Rapporten salg per produkt viser alle typer salgsbilag og man kan nå velge å visning for kun fakturasalg eller alle typer salg i rapporten. 

Generelle forbedringer

  • Rettet feil datovisning i dialog for vis matchede poster.

 

Time og prosjekt

Generelle forbedringer

  • Nå kan Admin og den ansattes leder endre på allerede opprettet fleksitidsutbetaling i Timegodkjenningen

 

Lønn

Ny funksjonalitet

  • Det er nå mulig å importere ansatte og arbeidsforhold i Visma.net-fil. Filen kan hentes fra Huldt & Lillevik, Visma Lønn og Mamut og importeres direkte i Go. 

 

 

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse