Nyheter i Go

Nyheter uke 40

Regnskap

Ny funksjonalitet

Fotnoter og notater

 • Fotnoter kan gjøres privat eller synlig for alle brukere i alle rapporter der dette kan opprettes.
 • Valg om eksport av rapport skal være med eller uten fotnoter som er synlig for alle. Private fotnoter vil aldri bli med i en eksport av rapport.
 • Notater kan gjøres privat eller synlig for alle i fakturalister og purrelisten.
 • Notater i bilag kan gjøres privat eller synlig for alle.

Les mer om fotnoter og notater.

Generelle forbedringer

 • Implementert datokolonne i oppslagsliste ved søk i kolonnen fakturanr. for bilagstype bank i bilagsføringen.
 • Sist benyttede innstilling av filter for skjul tilbakeføringer huskes ved drilldown fra annen rapport som ikke har dette filteret.
 • Widget for topp kunder inkluderer avregninger.

Påminnelse: I uke 16 2023 kom PowerOffice med funksjon for å kunne legge inn datointervaller med ulik beregning av forholdsmessig fradrag, på samme egendefinerte mva-kode. Vi ser det fortsatt er mange som ikke benytter denne funksjonen og oppretter nye mva-koder ved endring i det forholdsmessige fradraget. Dette er altså ikke lenger nødvendig. Les mer om funksjonen her.

 

Time og prosjekt

Ny funksjonalitet

Stykk i timeføringen

 • Lanserer nå mulighet for å registrere Stykk i dagsvisningen og hurtigregistreringen i timelista.
 • I denne lanseringen vil det være mulig å hente inn produkt via aktivitet, slik at dette kan føres i timelisten og så faktureres ut via fakturaforslaget.
 • Stykk må aktiveres under Timeinnstillinger og Aktivitetskategori for å kunne brukes på klienten.
 • Stykk i timeføringen kan bare brukes via web-versjon. Det vil si at dette ikke er tilgjengelig i appen. Mulighet til å bruke Stykk i timeføringen på mobil vil komme senere dette året.
 • For mer informasjon og hvordan bruke stykk. Se våre artikler på hjelpesenteret:

Prosjekt:

 • Nå kommer det mulighet for å lage budsjett på Prosjekt per konto. Det vil si at det er mulig å få et mer detaljert budsjett på prosjektene ned på hovedbokskonto. 
 • Budsjettet for inntekter og kostnader vil dere nå finne på dashboardet på prosjektet. Her er det kommet en egen fane "Budsjett"
 • Budsjett for timer på prosjektet vil dere fortsatt finne i prosjektkortet
 • Les mer om Budsjett per konto i hjelpesenteret:

Generelle forbedringer

 • Rettet opp i problemer med utbetaling og trekk av timer ved slutt og start av ny måned.

Lønn

Generelle forbedringer

 • Nå er det mulig å sortere på avdeling i rapporten lønn pr ansatt.
 • Ved import av lønnsgrunnlag i vårt standardimportformat er det nå mulig å importere lønnslinjer med kommentar.

 

Quality

Ny funksjonalitet

 • Prosessen Automatisk statusendring ved Lønnskjøring tar nå med Lønnsjournalen som dokumentasjon på utført arbeid når status på frist endes. Se oppdatert hjelpeartikkel.

AML

 • Pågående kampanje
  Tegn abonnement og få gratis månedsabonnement ut 2023. Det betales kun for forbruket.
  Prisliste finner du her

 • Det er muligheter for å skreddersy malene som ligger i deres Portal. Ta kontakt dersom det er ønskelig. 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse