Generelt om PowerOffice

Fotnoter og notater

Skal noe kommenteres eller notater ønskes lagt til, fins det funksjon for dette i Go. Disse kalles for fotnoter og notater. Opprettelse av fotnoter og notater ser lik ut, men har ulik funksjonalitet.

Fotnoter

 • kan opprettes på linjer i rapporter og blir med i en pdf-eksport som fotnote hvis ønskelig.

Generelle_funksjoner_fotnoter.png

 • vil bare være knyttet til linjen i rapporten der denne angis.
 • kan gjøres privat eller være synlig for alle brukere med tilgang til rapporten.
 • kan bare redigeres av brukeren som opprettet den, men administrator kan slette den.
 • kan velges inkludert/ikke inkludert ved pdf-eksport av rapport. Dette gjelder fotnoter som er synlig for alle. Private fotnoter blir aldri med i en eksport.

Generelle_funksjoner_fotnoter_eksport.png

Notater

 • kan opprettes i listevisninger og inne på et element (eksempelvis et bilag eller oppgave).
 • vil uavhengig hvor det opprettes, være synlig i både listevisningen og inne i elementet.
  • gjelder ikke notat på dokumenter i dokumentsenteret,

Generelle_funksjoner_notater.png

Generelle_funksjoner_notater_element.png

 • vil i fakturalister (utkast, bekreftet, repeterende, ubetalt og betalt) og purringer, samt inne på listens bilag, kunne gjøres privat eller være synlig for alle brukere med tilgang. 

Generelle_funksjoner_notater_faktura_.png

 • på bilag generelt, vil kunne gjøres privat eller være synlig for alle brukere med tilgang.
 • kan bare redigeres av brukeren som opprettet det, men administrator kan slette det.
 • vil ikke bli med i en pdf-eksport.

Systemet husker en brukers sist benyttede innstilling for haken "Synlig for alle" ved opprettelse av fotnoter og notater.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse