Timeføring

Kom i gang med stykk-registrering

 

NB! Stykk er ikke mulig å registrere i appen på nåværende tidspunkt, men dette vil komme på plass etter hvert.

NB! Stykk-registreringer vil ikke vises i Prosjektrapporten eller i widgeter på prosjektdashboard per i dag.

For å aktivere stykk på klienten må følgende gjøres:

Gå til Meny> Innstillinger > Timeinnstillinger

Trykk på "Aktivitetskategori" og sett hake på for "Stykk"

 

 

 

Opprett stykk-aktiviteter

 

For å angi hva som skal være tillatt å registrere fra timeføringen, må det opprettes Stykk-aktiviteter.

Gå til Meny > Innstillinger > Aktiviteter. Velg fanen "Stykk". Trykk "Legg til"

 

 

Aktivitetskode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 100) eller legg inn egendefinert kode. Feltet er alfanumerisk slik at egendefinert kode også kan inneholde bokstaver og tegn.

Angi hvilket produkt stykk-aktiviteten skal knyttes mot. Pris og enhet arves fra det produktet som en velger og kan ikke endres her. Pris kan bare endres inne på produktkortet. Det er også mulig å opprette et nytt produkt via "Legg til" i nedtrekksmenyen. Det er mulig å gi stykk-aktiviteten et annet navn enn det produktet har. Navnet vil bli synlig for de som skal registrere stykk i fra timeføringen.

 

 

Etter at produkt er lagt til på aktiviteten, så må det settes type. Her kan det velges mellom Fakturerbar og ikke-fakturerbar.

Aktiviteten må settes som Aktiv slik at den kan hentes frem i timeføringen. Det kan også velges om denne stykk-aktiviteten skal ha Ekstern kommentar elle Prosjekt påkrevd.

Når stykk-aktiviteten er ferdig utfylt trykkes det "OK" og den nye aktiviteten vil legge seg i aktivitetslisten og kan nå velges frem i timeføringen.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse