Timeføring

Registrere stykk-aktivitet i timeføringen

 

Registrering av stykk kan kun gjøres fra dagsvisningen eller hurtigregistreringen.

Trykk "Legg til". Velg kunde/prosjekt som det skal føres mot og velg så føringstype "Stykk"

 

 

 

Dersom det i en registrering skal føres både timer og stykk på samme kunde eller prosjekt, anbefales det å trykke på "Lagre og legg til lignende". Da husker GO dimensjonene kunde, prosjekt og avdeling slik at en slipper å fylle alt ut på nytt.

Stykk-registreringen vil ikke påvirke sum-linje eller widgeter i timelisten. De vil heller ikke være synlig i ukesvisningen.

Stykk-registreringen vil legge seg på egen linje i timelista og den vil også skille seg fra vanlige timeføringen ved et eget symbol. Stykk og time registreringen vil også skilles ved at de har ulike benevninger i enhets-kolonnen. Ønsker de ansatte bare å se timeføringene sine så kan de skjule stykk-føringen ved å hake av for "Vis stykkføringer" i timelisten

 

 

Slik vil en stykkføring legge seg i timelisten sammen med vanlige timeføringer:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse