Timeføring

Fakturering av Stykk-aktiviteter

 

For å kunne fakturere Stykk-aktiviteter i fra fakturaforslaget må det gjøres noen innstillinger på dette.

Gå til Meny > Timeinnstillinger  og fanen "Fakturaforslag"

 

Under "Produkter" må det legges inn et produkt som brukes til fakturering av stykk. Dette er også med på å angi hvilken inntekstkonto stykk-aktiviteten skal inn på ved fakturering.

 

 

Her velges det også hvordan fakturalinjene i ordreutkastet skal vises.

Det kan velges mellom "Total" eller "per Aktivitet"

Velges det "Total" vil produktet for "Stykk" stå på ordrelinjen samt totalsummen av stykkføringene uavhengig av aktiviteter

Velges "per aktivitet" vil aktivitetsnavnet og sum per aktivitet stå på ordrelinjen.

Når disse innstillingene er gjort så kan stykk-aktiviteter faktureres ut fra fakturaforslaget.

 

Stykk i fakturaforslaget

Alle stykkføringer som er gjort i timelisten vil legge seg i fakturaforslaget, klar for videre behandling her.

I fakturaforslaget er det også mulig å filtrere om stykk skal vises eller ikke

 

 

Stykkføringene vil legge seg på egen linje med dimensjoner for kunde og/eller prosjekt. De vil vises i en egen kolonne "Fakturerbare stykk"

 

 

 

 

Ved å trykke seg inn på det blå tallet i kolonnen vil en drille seg videre ned til rapporten stykk-transaksjoner. Her i fra kan en da kontrollere og endre på transaksjoner før de sendes til fakturering. Les mer om rapporten Stykktransaksjoner her.

Når stykkføringene er klar til fakturering så merkes den eller de linjene og så kan det lages fakturautkast

 

 

Det er mulig å markere både timetransaksjoner og stykktransaksjoner og lage fakturautkast med begge disse føringene i en og samme faktura. OBS! Transaksjonene må ha samme kunde og/eller prosjekt

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse