Timeføring

Stykk i Timegodkjeningen

 

Godkjenning og kontroll av stykkføringer fra de ansatte kan gjøre i Timegodkjenning

Gå til Meny > Timegodkjenning under "Time"

 

Stykkeføringene fra de ansatte vil ligge i en egen kolonne "Stykk" og "Fakturerbart beløp (stykk)"

I kolonnen "Stykk" summeres opp det antallet stykk som en ansatt har ført i løpet av en uke.

I kolonnen "Fakturerbart beløp (stykk) summeres det fakturerbare beløpet som stykkføringene har generert i løpet av uken.

 

 

Stykk i kolonnen summerer opp alle stykk som er ført. For å kunne se mer detaljert på hva dette tallet inneholder, kan en trykke på det blå tallet og en vil bli ført videre Timerapport detaljert. Denne vil automatisk være filtrert på å vise bare stykkføringer. 

I denne rapporten vil en få en mer detaljert informasjon om stykkeføringene som de ansatte har lagt inn i timelista.

 

Timelister med time og stykk kan da godkjennes etter kontroll

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse