Timeføring

Rapport Stykktransaksjoner

 

For å kunne se og korrigere stykkføringer fra de ansatte, er det en egen rapport som heter "Stykktransaksjoner" 

Tilgang til denne rapporten vil komme automatisk når en er tildelt rolle for rapporten Timetransaksjoner

Gå til Meny > Rapporter > Stykktransaksjoner

Denne rapporten vil gi mulighet til å endre redigere og kontrollere stykktransaksjoene som de ansatte har ført i timelista. Her er det også mulig å se status på om de er godkjent eller fakturert.

 

 

Det kan hentes frem alternative kolonner ved å trykke på den svarte overskriftbaren og nedtrekkmenyen

 

 

I filtertrakten øverst til høyre i rapporten vil det også være muligheter for å filtrere rapporten på ulike parametre.

 

Ved å markere transaksjonslinjer i rapporten kan en ved hjelp av knappene "Rediger" eller "Alternativer" gjøre ulike endringer. Dette kan være aktuelt hvis det er gjort feilføringer eller en transaksjon ikke skal faktureres. 

 

Regler for endring av stykktransaksjoner:

Når det gjelder endringer av linjer i rapporten er det følgende regler:

Transaksjoner med status "Utkast" - Alle dimensjoner kan endres

Transaksjoner med status "Godkjent" - Alle dimensjoner kan endres

Transaksjoner med status "Fakturert" - Ingenting kan endres

 

Via knappen "Alternativer", kan du sette "Ikke-fakturerbare" transaksjoner til "Fakturerbare". Du kan endre "Fakturerbare" transaksjoner til "Ikke-fakturerbare".

Hvis du har gjort endringer i prisfastsettingen og ønsker at prisene skal gjelde på registrerte timetransaksjoner, så kan du markere transaksjonene og trykke "Rekalkuler fakturerbare

Det er også mulig å sette transaksjoner til Fakturert hvis dette er gjort i fra andre systemer eller eksternt på andre måter. Settes transaksjonene til Fakturert via Alternativer-knappen så vil de låses og kan ikke redigeres. Det er mulig å angre dette valget ved å markere den eller de samme transaksjonene igjen og endre status til ikke-fakturert.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse