Timeføring

Jeg får en feilmelding om at "There are no time tracking entries to accrue" når jeg skal periodisere timer, hva betyr det?

Denne kommer hvis det ikke er kostpris registrert på disse timene. Sjekk kostpris på ansattkort og hvis kostpris er registrert i etterkant av at timene er kommet inn i Go, så må du rekalkulere timene. Dette gjøres via Timeinnstillinger.

mceclip1.png

mceclip2.png

mceclip4.png

mceclip5.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse