Sikkerhet

Tofaktor autentisering (PowerID 2FA) - Hvordan aktivere krav om tofaktorautentisering for alle brukere på en klient.

En bruker med tilgang til «Firmainnstillinger» vil under fanen «Sikkerhet» kunne slå på krav om tofaktorautentisering for alle brukere på klienten. Dersom du ikke selv har aktivert tofaktorautentisering, må dette aktiveres før du får lov til å hake av for dette.

 

Brukere som logger på etter at denne instillingen er slått på, vil få opp følgende bilde:

Og må aktivere tofaktorautentisering før de kan benytte PowerOffice.

 

Se hvem som har aktivert tofaktorautentisering på klienten. 

For å se om en bruker tilknyttet en klient har tofaktorautentisering slått på kan du velge Meny - Brukere (om du har tilgang. Dette symbolet vil vises på brukere som har toaktorautentisering aktivert   

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse