Regnskap

Landbrukets Dataflyt

I denne artikkelen viser vi oppsett av integrasjon med Landbrukets Dataflyt. Vi går igjennom feltene hvor du angir opplysninger om bonden, eiendommen og regnskapsfører. Samt oppsett av bokføringsforslag for skogfond i balansen.

For at integrasjon med Landbrukets Dataflyt skal fungere inn til PowerOffice, må regnskapskontorets samtykker til fagsystem oppdateres i Aktørregisteret for Dataflyt. Tilkoblingen krever brukernavn og passord, brukernavn er 9-sifret organisasjonsnummer (virksomhetens eller partners/regnskapskontoret).

 

Generelt

Vi anbefaler at klienten er integrert med Landbrukets Dataflyt. Da vil avregninger og fakturaer bli importert ferdig kontert i bilagsføring, og mye manuell jobb er spart. Klienten kobles opp mot Landbrukets Dataflyt ved å sette på haken “Har integrasjon med Landbrukets Dataflyt”. Angi brukernavn og passord, samt dato så vil bilagsføringen hente avregninger fra valgt dato.

Når integrasjonen slås på hentes avregninger og fakturaer med en gang fra Landbrukets Dataflyt. Deretter hentes nye en gang per døgn.  

 

Avregnings- og fakturaflyt

Avregningsflyten går i sin helhet gjennom Dataflyt, dette gjelder både transport av avregninger samt koding og konteringsinformasjon. Fakturaflyten følger DIFI sin infrastruktur for EHF-faktura, Peppol, fra fakturautsteder til regnskapskontor, mens kodings- og konteringsforslag for automatisk bokføring og standardisering for beslutningsstøtte kommer via Dataflyt. Landbruksforetaket må derfor både være registrert i ELMA/Peppol med eget aksessspunkt samt i Dataflyt for å få fullstendig automatisert fakturaflyt.

 

Bonde

Enkeltpersonforetak med integrasjon med Landbrukets Dataflyt setter opplysninger om bonden, partner og om eiendom i denne fanen. Opplysningene som er satt her vil følge med regnskapsrapporteringen og bankrapporten til Landbrukets Dataflyt.

 

Regnskapsfører

Er partnerkode lagt inn i firmainnstillingene, vil partner-opplysningene arves hit. Opplysningene som er satt her vil følge med regnskapsrapporteringen og bankrapporten til Landbrukets Dataflyt

 

Skogbruk

For klienter med skogbruk som ønsker at bokføring av skogfond skal være en del av bokføringsforslaget på tømmeroppgjørene. Sett på haken “Foreslå bokføring av skogfond i balansen”. Vi har foreslått konto/motkonto ut fra NIBIOs kontoplan, men disse kan overstyres. 

 

Samtykke

For at integrasjonen med Landbrukets Dataflyt skal fungere må bonden gi samtykke. Når samtykke er på plass, kan samtykkene som er gitt fra bonden ses under fanen "Samtykke". Her kan det også "Bes om samtykke" dersom noen samtykker mangler. Bonden får en varsling på sms og på e-post (mobilnummer må være angitt i firmainnstillingene). Bonden får i varslet beskjed om at regnskapsførerforetaket ønsker samtykke i Samtykkeregisteret i Landbrukets Dataflyt for bonden sitt landbruksforetak.

Bonden gir tilgang under fanen Forespørsler hos Landbrukets Dataflyt. 

Screenshot_30.pngEr ikke bonden registrert i Landbrukets Dataflyt kan bonden registrere seg på denne siden hos Landbrukets Dataflyt.

 

På partnernivå

På partnernivå anbefaler vi at brukernavn og passord til Landbrukets Dataflyt settes i partnerinnstillingene (klientadmin/klienter/partnerinnstillinger). Da vil brukernavn og passord arves ned på hver eneste klient som tar i bruk landbruksinnstillingene. Dette vil spare manuell utfylling på hver klient. Dato må angis på hver klient, slik at programmet vet hvilken dato det skal hente avregninger og fakturaer fra. 

Screenshot_31.png

 

Tilkobling. Feil brukernavn/passord, manglende samtykke og sjekk av tilkobling

Dersom det er oppgitt feil brukernavn eller passord, eller samtykket hos Landbrukets Dataflyt ikke er gitt vil en varsling vises i varslingssenteret. Meldingen vil være omtrent slik:

Skjermbilde 2023-12-15 103520.jpg

For å teste om tilkoblingen er i orden, kan knappen "Sjekk tilkoblingen" benyttes. 

Screenshot_21.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse