Regnskap

Landbrukets Dataflyt

I denne artikkelen viser vi oppsett av integrasjon med Landbrukets Dataflyt og konfigurasjonsmuligheter for faste opplysninger om bonden, eiendom og regnskapsfører samt bokføringsforslag for skogfond i balansen.

For at integrasjon med Landbrukets Dataflyt skal fungere inn til PowerOffice, må regnskapskontorets samtykker til fagsystem oppdateres i Aktørregisteret for Dataflyt

 

Generelt
Vi anbefaler at klienten er integrert med Landbrukets Dataflyt. Da vil avregninger og fakturaer bli importert ferdig kontert i bilagsføring og mye manuell jobb er spart. For å kunne sette opp integrasjon mot Landbrukets Dataflyt må bonden gi samtykke. Når samtykke er på plass kobles klienten opp mot Landbrukets Dataflyt ved å sette på haken “Har integrasjon med Landbrukets Dataflyt”. Angi brukernavn og passord, samt dato så vil bilagsføringen hente avregninger fra valgt dato. 

Avregninger og fakturaer hentes en gang per døgn fra Landbrukets Dataflyt.

 

Bonde
Enkeltpersonforetak med integrasjon med Landbrukets Dataflyt setter opplysninger om bonden og eiendom i denne fanen. Opplysningene som er satt her vil følge med regnskapsrapporteringen og bankrapporten til Landbrukets Dataflyt.

 

Regnskapsfører

Er partnerkode lagt inn i firmainnstillingene, vil partner-opplysningene arves hit. Opplysningene som er satt her vil følge med regnskapsrapporteringen og bankrapporten til Landbrukets Dataflyt

 

Skogbruk

For klienter med skogbruk som ønsker at bokføring av skogfond skal være en del av bokføringsforslaget på tømmeroppgjørene. Sett på haken “Foreslå bokføring av skogfond i balansen”. Vi har foreslått konto/motkonto ut fra NIBIOs kontoplan men disse kan overstyres her. 

 

Samtykke

Mulighet for å be bonden om samtykke kommer i Q1 2024. Bonden kan registrere seg på denne siden hos Landbrukets Dataflyt.

 

På partnernivå
På partnernivå anbefaler vi at brukernavn og passord til Landbrukets Dataflyt settes i partnerinnstillingene (klientadmin/klienter/partnerinnstillinger). Da vil brukernavn og passord arves ned på hver eneste klient som tar i bruk landbruksinnstillingene. Dette vil spare manuell utfylling på hver klient. Dato må angis på hver klient, slik at programmet vet hvilken dato det skal hente avregninger og fakturaer fra. 

 

Feil brukernavn/passord eller manglende samtykke

Dersom det er oppgitt feil brukernavn eller passord, eller samtykket hos Landbrukets Dataflyt ikke er gitt vil en varsling vises i varslingssenteret. Meldingen vil være omtrent slik:

Skjermbilde 2023-12-15 103520.jpg

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse