Regnskap

Rapporter

Klienter aktivert for landbruk får tilgang til en egen kategori under rapporter. I denne kategorien fins det rapport for mengde, samt mulighet for innsendinger til Landbrukets Dataflyt (regnskapsrapport og bankrapport)

(Rapport for husdyrstatus vil komme senere etter utført endring/omlegging hos Landbrukets Dataflyt.) 

Rapporter_Landbruk.png

Mengderapport
Mengderapporten viser oversikt over produktene og mengdene på det som er registrert i bilagsføringen. Rapporten har flere filter som gir mulighet til å se de produktene en ønsker på en fleksibel måte. Rapporten viser sum registrert mengde på de ulike produktene fordelt på kvaliteten per produkt. Ved hjelp av Del-knappen kan rapporten enkelt deles til Excel for videre summering og filtrering der. 

Innsending til Landbrukets dataflyt

Landbrukets Dataflyt har diverse tjenester på sin side som gjør at de er avhengig av å få tilsendt data fra regnskapssystem. Disse rapportene kan inspiseres før innsending ved å lage et utkast av rapporten.

  • Regnskapsrapport

Rapport som overføres til Landbrukets Dataflyt som benyttes for blant annet å utarbeide klimaregnskap.

Rapporten inneholder alle transaksjoner bokført fra 01.01 til siste dag per angitt måned i angitt år.

Er kun transaksjoner ført med landbruksavdeling som inkluderes i denne rapporten.

  • Bankrapport

Rapport som overføres til Landbrukets Dataflyt som etterspørres fra bank ved en lånesøknad.

Rapporten inneholder saldo per 31.12 for angitt år samt de 4 foregående årene, 5 år totalt.

Er kun saldo fra transaksjoner ført med landbruksavdeling som inkluderes i denne rapporten.

 Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse