Regnskap

Import av åpningsbalanse for landbruksklient

I denne hjelpesenterartikkelen vil vi vise hvordan landbruksklienter som bruker NIBIO sin kontoplan kan importere sin åpningsbalanse. Vi viser hvordan åpningsbalansen på en landbruksklient enkelt kan lastes opp i PowerOffice med en .csv-fil (Excel). Vi anbefaler også at denne artikkelen om blant annet avstemt saldobalanse, reskontroer, formater, duplikater og tusenskilletegn leses før import. 

 

Spesielt for åpningsbalanse for en landbruksklient
Importer åpningsbalansen etter at klienten er opprettet. Dette gjøres i menypunktet Innstillinger/Inngående saldo. Det spesielle for import av åpningsbalanse for landbruksklienter er muligheten til å legge inn kolonnen "AgriculturalDepartment" i importen. Her kan landbruksavdeling angis med enten tekst (Finans, Jordbruk, Skogbruk ..) eller tall (10, 20, 30 ..) på hver kontolinje. 


Eksempel på åpningsbalanseimport for landbrukskontoplan finnes også tilgjengelig for nedlasting på knappen "Eksempel importfil"

bilde.jpg

 

Import av kunder/leverandører
Når landbruksfunksjonaliteten er slått på blir reskontro nummerserier fordelt på jordbruk, skogbruk og annen næring (og hovedbokskontoene 1500.20, 1500.30 og 1500.60). Ved import av åpne poster kunder/leverandører er det reskontronummeret på kunden/leverandøren som angir hvilken  reskontroserie og hovedbokskonto som blir satt ved import. Se også gjerne gjennom denne artikkelen før import.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse