Nyheter i Go

Nyheter Uke 50

Regnskap

Ny funksjonalitet

 • Poster som inngår i en match på reskontro eller bankavstemming er mulig å eksportere til excel.
 • Rapportene «Innkjøp per leverandør» og «Leverandørfakturaer» har fått filter for kontaktgruppe og reskontro nummerserier.

 

Time, Prosjekt og Faktura

Ny funksjonalitet

 • Det er nå mulig å søke etter "Deres ref." i filter og det er kommet alternativ kolonne for dette i rapportene "Kundefakturaer" og "Kundefaktura detaljert"

 

Quality

Ny funksjonalitet

Prissetting av oppdrag - versjon 1 er ute: Fastpris på hele oppdraget
Det er nå mulig å legge inn pris på et helt oppdrag. Prisen overføres til fakturaforslaget den perioden som skal faktureres. Dimensjon "oppdrag" i timeregistrering må aktiveres for å knytte timer som føres opp mot oppdraget.

Under fakturaforslaget presenteres timer/stykk inkludert i fastpris og timer/stykk som er registrert på aktiviteter som ikke er inkludert i fastprisen.

Se hjelpeartikler for nærmere forklaring: 

Dimensjon oppdrag i timeføring her

Opprette en fastpris på oppdraget her.

Rekalulering av timer her. 


 

 • Stedfortreder for controllerfunksjonen
  Det er nå mulig å sette inn en stedfortreder for controlleroppgaven for en person som skal være fraværende i en periode. Overtakende person trer da inn i rollen fraværende person har på de klienter der controllerfunksjonen er aktivert. Se nærmere beskrivelse i hjelpeartikler:
  Innføring i stedfortreder her.
  Opprettelse og endringer her.

   

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse