Quality

Aktivere dimensjon Oppdrag i timeføringen


Under innstillinger-Time - Timeinnstillinger aktiveres dimensjonen "Oppdrag".


Timeføring fra frist

Når dimensjonen "Oppdrag" er aktivert kommer tilknytningen til oppdraget automatisk med når fører timer fra frister, i tillegg til kundenavn og aktivitet forutsatt at aktivitet er satt på oppgaven. 

 


Timeføring ellers

Ved timeføring velges kunde, og de oppdrag som er knyttet til kunden kan velges under dimensjonen "oppdrag". Kan også søke på kunde i feltet for oppdrag og få frem samme listen, da vil kundenavnet komme frem når valget på oppdrag er lagt inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse