Quality

Oppdrag i fakturaforslaget og rekalkulering av timer

 

Når en pris er opprettet på et oppdrag vil fakturabeløpet overføres til fakturaforslaget den 1. i perioden prisen gjelder. Prisen legger seg i kolonnen for "Fastpris". 

Timer tilknyttet oppdrag

Timer som er knyttet til et oppdrag legger seg på samme linjen som fastprisen. 

Kolonnene "Inkl. timer" og "Inkl. stykk" viser hvor mange timer som er ført på aktiviteter inkludert i fastprisen. 
Kolonnene "Fakturerbar tid" og "Fakturerbare stykk" viser timene som er ført på aktiviteter som ikke inngår i fastprisen og som skal faktureres i tillegg. 

Timer uten tilknytning til oppdrag

 

Timer ført uten tilknytning til dimensjonen "oppdrag" blir liggende på egen linje under fakturaforslaget.

 

Rekalkulering av timer

Dersom du legger til eller fjerner en aktivitet fra fastprisen på et oppdrag etter at timene er registrert, kan du rydde opp i timenes tilknytning til fastprisen gjennom fakturaforslaget:

Trykk på de aktuelle timene slik at "Timetransaksjoner" åpnes. Marker de aktuelle timene og velg deretter "Alternativer" og "Oppdater inkl. i fastpris".

Da vil timene som lå utenfor fastpris inkluderes i fastprisen dersom de er tilknyttet en aktivitet som nå er inkludert i fastprisen. Timer som er tilknyttet en aktivitet som ikke lengre er inkludert i fastprisen, vil bli ekskludert fra fastprisen.


Se ellers hjelpeartikler for timeføring generelt. 

 

 

 

 
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse