Regnskap

Rapportering av betalinger til selvstendig næringsdrivende (RF-1321)

 

Informasjon hentet fra Skatteetaten: Skjemaet brukes av alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret, og som omfattes av opplysningsplikten.

Vi har pr i dag ikke funksjon for rapportering av RF-1321 direkte fra PowerOffice Go. Opplysninger kan hentes ut på følgende måte for levering via Skatteetatens skjema:

  • Opprett kontaktgruppe for disse leverandørene, f.eks. "RF-1321".
  • Legg til leverandørene i kontaktgruppen.
  • Bruk rapporten «Innkjøp pr leverandør» og aktiver filter for kontaktgruppe for å hente ut opplysninger fra Go. 

 

 

Rapporten har drilldown til underrapporten "Leverandørfakturaer" som viser oversikt over bokførte fakturaer fra leverandør. Klikk på beløp i rapporten for å komme dit.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse