Lønn

Glemt å rapportere pensjonstilbyder - hvordan rapportere tilbake i tid

  • Har du glemt å rapportere inn pensjonstilbyder og må rette dette tilbake i tid, så gjør du dette ved å sende inn arbeidsforhold for den (eller de) måneden som manger innrapportering av pensjonstildyder. 
    Dette gjør du fra "Altinn knapp" og send i arbeidsforhold. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse