Regnskap

Inngående saldoimport fra Agro og Duett

I denne artikkelen viser vi hvordan du enkelt importerer inngående balanse fra landbruksforetaket ditt, inn i PowerOffice fra systemene Agro og Duett. Vi beskriver hvilke filer du skal ta ut fra Agro eller Duett sånn at du raskt får importert dette i PowerOffice sin eksisterende importløsning.

Import i PowerOffice

Gå til "Innstillinger - Inngående saldo". Importer saldobalanse, kunder, leverandører og ansatte på hver av fanene. Åpne poster ansatte må inntil videre importeres på PowerOffice sitt format. Så lenge saldo på hver reskontro stemmer med reskontroer i saldobalansen vil "Differanse debet/kredit" vise 0,00 og importen kan gjennomføres. 

Mva-kontoer må være avstemt og tømt mot 2740 på forhånd. Åpne poster kunder og leverandører kan bare importeres en gang. Avstem derfor saldobalanse, åpne poster kunder og leverandører i gammelt regnskapssystem før import til PowerOffice.  

Innstillinger bilde.png

Fileksport fra Agro/Tripletex

Saldobalansen. Velg filtypen "Saldobalanse semikolondelt (CSV)" som du finner i Rapporter/Eksport i Agro.

 

Åpne poster kunder og leverandører. Velg filtypen "Kundespesifikasjon PMP" og "Leverandørspesifikasjon PMP" som du finner i Rapporter/Regnskap i Agro. Velg "Eksport til Excel..." ved lagring av disse filtypene. 

Åpne poster ansatte. Hent ut filer fra Tripletex i csv-format/csv-eksport og konverter til PowerOffice sitt csv-format og kolonneoverskrifter.

 

Filer fra Duett

Hent filene fra Duett i Excelformat. 

Saldobalansen hentes fra: Meny ->Regnskap og årsoppgjør-> Balanseoversikt
Nødvendige kolonner i filene er; Beskrivelse og Regnskap periode

 

Åpne poster kunder og leverandører hentes fra: Meny -> Kjøp/salg-> Reskontrooversikt
Hent eksport kunder og eksport leverandører hver for seg i egne filer. Nødvendige kolonner i filene er; Faktura, Fakturanummer, Bilagsnr, Forfallsdato, Restbeløp og Merknad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse